Regler och priser för säsongsplats på Åsleröd 2017.
Säsongsperiod: 7/4 - 8/10.

OBS: Endast medlemmar i Caravan Club kan erhålla säsongsplats. OBS


OBS: Var vänlig att inte göra någon betalning före årsskiftet.                                                  Uppdaterad 2017-05-09

Vi har för närvarande inte några lediga platser för helsäsongscamping 2017.
Sätt upp er på kölistan om det skulle komma någon sen avbokning.
(Skicka epost eller ring 0525-312 77 för mer information.)
(Det finns alltid möjlighet att få försäsongs resp eftersäsongsplats.)
 

 Helsäsong:
(7/4 - 8/10) 6.700:-
(1300kWh ingår)
 Första betalning 3.000:- skall vara oss tillhanda senast 2016-01-30.
 Har inte förskottsbetalningen erhållits den 30/1 släpper vi platsen.
 Återstående belopp (3.700:-) skall vara oss tillhanda senast 2016-03-20.
 
 Försäsong:
(7/4 - 25/6)
 3.400:-  (600kWh ingår)
 
 Första betalning 2.000:- skall vara oss tillhanda senast 2016-01-30.
 Återstående belopp 1.400:- skall vara oss tillhanda senast 2016-03-20.
 
 Eftersäsong:
(18/8 - 8/10) 2.200:- 
(400kWh ingår) 
 Full betalning 2.200:-  skall vara oss tillhanda senast 2016-07-31.
 
Debitering av elförbrukning överstigande den inkluderade mängden kommer att ske med ett pris av 1,50:-/kWh.
Båt/kärra. 300:-  

 Vintersäsong 8/10-17 - 26/3-18
 
1.500:- + 1,50:-/kWh.  Läs mer...

» De som bokar för och eftersäsong kan ange önskemål om viss plats. (Av de som är lediga vid tillfället.)
» Platstilldelning sker enligt antagna bokningsregler och efter inkomna betalningar via Plusgiro: 440 71 48-8.
» Bekräftelse på plats skickas ut som det avtal  du erhåller per post eller via epost. När avtalet är returnerat eller
   webb avtalsbekräftelse har gjorts är din plats säkrad för kommande säsong.
   
Avtalet  kan du läsa här... och bekräftelse via nätet kan du göra här..

 Enligt beslut på årsmötet 2003 är det varje säsongsboendes (även "för- och efter-säsongare")
 skyldighet att enligt uppgjort tidsschema:
 Θ Städa servicebyggnader enligt städlista.
 
Θ Vara campingvärdarna behjälpliga vid uttalat behov.
 
Θ Klippa gräset vid sin plats.
 
Θ Deltaga i minst två arbetshelger (en under våren och en under hösten) av de fyra som anordnas.
     Datum anslås på anslagstavlan vid receptionen, i sektionens INFO-Blad och på hemsidan.
     För delsäsongs gäster gäller ett deltagande under sin säsong.
 Θ Följa Caravan Clubs trivselregel samt de lokala kompletteringarna som finns i avtalstexten.

 
 Godkännes inte ovan angivna regler för säsongsboende kan plats ej åberopas på
 Åsleröds camping. Vi begär att få säsongsavtalet påskrivet senast den 30/1-16. Se ovan.

 Bokningsfrågor: Margret Selander  E-post: bokning@cco.se   Telefon: 0525-312 77. Mobil: 0722-473496
 


Åsleröds Camping och Vandrarhem hälsar alla säsongare,
nya som gamla 
välkomna tillbaka efter vintervilan.
 


Stäng fönstret